https://curriculumteamleader.wordpress.com/2021/04/22/why-is-improvement-difficult-in-schools/ 

Inledning:

”Jag har, kanske naivt, alltid avundats dem som arbetar i en helt ny skola. Tanken att ha ett tomt blad där du kan skriva ner din arbetsplan eller din feedbackpolicy eller vad som helst känns så övertygande annorlunda.  Det skiljer sig från känslan av ingrodd vana eller den stumma väggen av att ”vi alltid har gjort saker på det här sättet”.  Det är också svårt att simma motströms i det som känns som en särskilt strid ström – att alla gör X.

Även i stora skolor kan förändring vara svår eller trög … ”