https://schoolsweek.co.uk/research-is-all-our-evidence-its-cracked-up-to-be/

Ingress och inledning:

”Tre nya studier ifrågasätter bevisbasen för feedback, Growth Mindset och medveten träning, avslöjar Harry Fletcher-Wood

Potentialen för feedback, Growth Mindset och medveten träning för att öka inlärningen har blivit bekanta genom upprepning i böcker, blogginlägg och fortbildningstillfällen. Vi har inte alltid tid att ta reda på orsakerna till dessa påståenden, men tre nyligen genomförda studier har vardera kastat nytt ljus över styrkan och gränserna för dessa metoder … ”