https://www.sciencedirect.com/science/article/pii-S0360131520300610?via%3Dihub#abs0010

Abstrakt:

”Den senaste metaanalysen (Delgado et al., 2018; Kong et al., 2018; Clinton, 2019) visar att läsförståelse på papper är bättre än på skärm bland (unga) vuxna.  Barnens skärmläsförståelse är dock underutforskad.  Den här artikeln presenterar ett experiment som mäter effekten av läsmedium på yngre (10-åriga) läsares förståelse, genomfört i Norge 2015. I en design ämnesvis testades elever (n = 1139) på två jämförbara versioner av läsförståelse – ett på papper och ett annat digitalt, med version och rankning av medelvärde.  Probabilistiska testteorimodeller (tvåparameterlogistik (2 PL) och delkreditmodeller) användes för båda versionerna av testet, vilket möjliggjorde direkta jämförelser av elevprestationer per media.  Resultaten visade att eleverna i genomsnitt uppnådde lägre poäng på det digitala testet än på pappersversionen.  Nästan en tredjedel av eleverna presterade bättre på papperstestet än de gjorde på datortestet, och den negativa effekten av skärmläsning var mest uttalad bland högpresterande flickor.  Bläddring och / eller felplacerade digitala läsvanor kan vara viktiga faktorer bakom denna skillnad, vilket belyser barns läsprestanda och hur detta kan påverkas av skärmteknologier.  Konsekvenserna av dessa resultat för utbildning och för läsbedömning diskuteras”.