https://www.researchgate.net/profile/David-Berliner-2/publication/313763132-Educational-research-the-hardest-science-of-them-all

Abstrakt:

”Under sin förvaltning av utbildningsdepartementet förväxlar kongressens senaste dokument vetenskaplig metod med vetenskaplig forskningsprocess, vilket möjligen skadar tilldelning av stipendier inom utbildning.  En annars exemplifierande rapport från National Research Council, som hjälper till att klargöra utbildningsvetenskapens karaktär, misslyckas med att betona komplexiteten i vetenskapligt arbete inom utbildningsområdet på grund av kontexternas kraft, den allestädes närvarande interaktionen och problemet med årtionden av interaktion av resultat.  Diskussion om dessa frågor leder till slutsatsen att forskning inom pedagogik är ovanligt svår att genomföra och att regeringen kanske inte menar allvar med att vilja ha bevisbaserade metoder inom utbildning”.