https://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/christian-lundahl-och-margareta-serder-riksrevisionen-och-pisas-validitet/

Ingress:

”I förra veckan kom Riksrevisionens utredning om att de svenska PISA-resultaten från 2018 hade förskönats med hjälp av att exkludera vissa elevgrupper från provet. Rapporten har debatterats högljutt och det har blåst snålt om öronen på både Skolverket och utbildningsminister Anna Ekström, som ihärdigt hävdar att det går att lita på PISA. Christian Lundahl och Margareta Serder reder här ut vad rapporten handlar om och menar att resultaten i  PISA – i alla lägen – bör förstås och tolkas med försiktighet”.