https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/06/What-it-will-take-to-improve-evidence-informed-decision-making-in-schools.pdf?x91208

”Nyckelpunkter:

    • Utbildningsorganisationen har svårt att finna evidensbaserade metoder och program som fungerar i skolor och klassrum.
    • Tre faktorer bidrar till denna verklighet: (1) en begränsad förståelse för evidensbaserad praxis på utövarnivå, (2) det centraliserade urvalet av förbättringsstrategier (ibland med svag evidens) och (3) uppdelningen forskare-utövare.
    • Att bygga broar mellan utbildningens forsknings- och praxissektorer, förbättra planeringen av skolförbättring med olika processer för att granska evidens och satsa på ”lär-ingenjörer” är bara några praktiska och genomförbara sätt att förbättra bevisinformerat beslutsfattande i skolan”.