https://learningspy.co.uk/leadership/schools-and-the-tyranny-of-merit/?-mc_cid=21c17aac6a&mc-eid=01cc8d3668

Inledning:

”En av de böcker jag läste förra året och som dröjt sig kvar mest i tankarna, är Michael Sandels ”The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good?”  Där argumenterar Sandel för att meritokrati i sig är skadligt för samhället och har åstadkommit de stora klyftorna i politiken i västvärlden som vi har sett de senaste åren.  Klyftan mellan ”vinnarna” och ”förlorarna” blir allt djupare, och medan Sandel erkänner att detta till stor del beror på ojämlikhet, identifierar han attityderna till ”att vinna” och ”förlora” som meritokratin skapar, som den okända katalysatorn som har  föranlett nedbrytningen av medborgerligt liv … ”