https://www.uni-trier.de-fileadmin/fb1-prof/PSY/PAE-Team-Schneider-SimonsmeierEtAl-2021.pdf

Abstrakt:

”Det antas ofta att förkunskaper är starkt avgörande för lärandet. Det kan påverka inlärning positivt medierad genom vissa processer och negativt medierad genom andra. Vi undersökte sambandet mellan förkunskaper och lärande i en metaanalys av 8776 effektstorlekar. Stabiliteten hos individuella skillnader, dvs. korrelationen mellan förkunskap och eftertestkunskap, var hög (rP + = .534). Den prediktiva effekten av förkunskaper för inlärning, dvs. korrelationen mellan förkunskaper och normaliserade kunskapsvinster, var låg (rNG + = – .059), nästan normalfördelad och hade ett stort 95% intervall av förutsägbarhet [-.688, .621 ]. Denna starka variation falsifierar allmänna uttalanden som ”kunskap är makt” eller ”förkunskap är försumbar”. Det kräver systematisk forskning om förhållandena under vilka förkunskaper har positiva, negativa eller försumbara effekter på lärande. Detta kräver fler experiment på processer som förmedlar effekterna av förkunskaper och trösklar för användbara nivåer av förkunskaper”.