https://thinkingreadingwritings.wpcomstaging.com/2021/06/19/papering-over-the-reading-gap/

Inledning till en bloggpost som också citerar Kerry Hempenstalls text i sin helhet:

”Vad säger användningen av metoden ”visuell stress” för läsproblem om lärarnas kunskap?

”Det senaste året eller så har jag slagits av antalet skolor där jag stöter på färgat papper eller färgade överlägg som standardinterventioner för barn med lässvårigheter. För att kontrollera hur utbrett praxis är, genomförde jag en informell Twitter-omröstning. I skrivande stund säger 74% av de 1120 respondenterna att deras skola använder sig av den här metoden … ”