Abstrakt:

”Learning Analytics (LA) hälsas med samma tillbedjan, beröm och/eller glädje (hosanna!) som vi sett för många andra informationstekniska innovationer under de senaste decennierna. Det finns dock både en positiv och en negativ skillnad mellan LA och tidigare innovationer.

Först de goda nyheterna: LA är förmodligen den första i den långa raden av innovationer, och löften baserade på dem, som möjligen kan uppnå många av de pedagogiska framtider som människor hoppas på, såsom adaptivitet, differentiering, skräddarsydd instruktion och så vidare.

Och nu de dåliga nyheterna: Medan de flesta av de andra misslyckades och i deras misslyckande var oskyldiga (om du anser att slösa tid och pengar för att vara oskyldigt), har LA också potential att göra skada på ett antal sätt.

Denna grundton skall försöka sätta både de möjliga utopiska framtiderna och deras dystopiska motsvarigheter på forskningsagendorna för praxis”.

Slides från presentationen:

https://www.slideshare.net/PaulKirschner/lak16-keynote-learning-analytics-utopia-or-dystopia