https://bep.education/wp-content/uploads/2020/05/Metacognition_and_self-regulation_review.pdf

En forskningsöversikt och historisk genomgång med en lång rad referenser för den som vill läsa mer. Från inledningen:

” … Vad är självreglerat lärande?
I grund och botten handlar självreglering om i vilken utsträckning eleverna är medvetna om sina styrkor och svagheter, de strategier de använder för att lära sig, kan motivera sig själva att engagera sig i lärande och kan utveckla strategier och taktik för att förbättra lärandet.
Metakognition i sin tur handlar specifikt om hur eleverna kan övervaka och målmedvetet styra sitt lärande, till exempel genom att besluta att en viss strategi för memorering sannolikt kommer att bli framgångsrik, övervaka om den verkligen har varit framgångsrik och sedan medvetet ändra (eller inte ändra) sin memoreringsmetod baserat på detta belägg.
Vissa studier anser att självreglering är en del av metakognition, medan andra ser metakognition som en del av självreglering (Veenman et al, 2006). Under senare år har dock den sista uppfattningen till stor del varit rådande, så för tydlighetens skull är det denna definition som vi kommer att följa i den här rapporten .. ”