https://teachthinkblog.wordpress.com/2021/04/06-minimising-classroom-displays/

Inledning:

”Vad som sker på klassrummens väggar är ett kontroversiellt ämne.  På en skola har jag fått långa checklistor över saker att sätta på väggen, och i en annan skola har ledarskapet uppmanat lärare att minska på anslagen.  Vissa lärare ser vägganslag som ett sätt att addera onödig arbetsbelastning (jag hör till det lägret), medan andra lärare ser vägganslag som ett uttryck för deras individuella kreativitet och undervisningsstil.  Jag misstänker att beslut om vad som ska finnas på väggarna i många skolor, bygger mer på kultur och vana än på forskning, men det finns vetenskapliga belägg där ute som kan vägleda lärares beslut.  I det här inlägget tittar jag på beläggen innan jag föreslår några principer för att hantera de klassrumsanslag som bäst stöttar elevernas inlärning … ”