https://www.aft.org/ae/summer2021/washington-seidenberg

Inledning:

”Läsning bygger på talat språk. Detta är ett enkelt uttalande med djupgående konsekvenser för barn vars talade språk skiljer sig från det språk de förväntas läsa. För de flesta barn kommer de språkkunskaper som de har med sig till skolan att stödja läsinlärningen, vilket främst är att lära sig att förstå sitt talade språk i en ny form: tryckt.
Vissa barns språkkunskaper skiljer sig dock på viktiga sätt från klassrummets språkvariation, och lärare får sällan god vägledning om hur man kan förbättra sin läsundervisning för att möta dessa barns behov … ”