https://bennewmark.wordpress.com/2021/06/22/what-are-we-doing-are-we-all-doing-it/

Inledning:

”Jag har arbetat med folk som påstår sig kunna säga om en klass gör framsteg inom några minuter av ett lektionsbesök.
En sa till mig att man kunde ”lukta” till inlärning. En annan sa till mig att det gick att ”känna” det.
Sådana supermakter har helt missat mig.
Under ett kort lektionsbesök är det helt enkelt inte möjligt att säga med säkerhet om något har lärts in.
Livet är alldeles för komplicerat … ”