Del 1 –Intra Example Features

Inledning:

”De flesta av oss är överens om att den plats där vi arbetar förändras snabbt och att detta får konsekvenser för våra jobb och för vad och hur vi behöver lära oss. En av de troliga konsekvenserna är att kognitiva (tänkande) uppgifter som måste utföras av människor blir alltmer komplexa (se även vår blogg om komplexa färdigheter). Vi kan också förvänta oss att dessa kognitivt komplexa uppgiftsfokuserade färdigheter kommer att innefatta problemlösning, kritiskt tänkande och beslutsfattande … “

Del 2 – Inter Example Features

Del 3 – Explanation Effects