https://theemotionallearner.com/2021/07/03/does-information-in-short-term-memory-decay/

Inledning:

“Det faktum att jag har ställt det som en fråga snarare än ett konstaterande, ger förmodligen en indikation på att svaret inte är helt enkelt. Begreppet förfall är en viktig komponent i skillnaden arbetsminne / långtidsminne, så bara att ställa frågan kastar en skugga av tvivel över ett antagande som är nästan lika gammalt som den kognitiva psykologi själv … ”