https://teachreal.wordpress.com/2021/07/02/the-lethalist-of-mutations/

Inledning:

”Jag kommer ihåg hur jag, för ungefär tio år sedan, satt i ett klassrum med mina kollegor omgiven av massor av färgade kort och ett hav av ganska förvirrade ansiktsuttryck. En av de mest entusiastiska lärarna på skolan var pladdrade lyrisk om något som kallades ‘De Bonos tänkande hattar’, något som jag var vagt medveten om från en del av min tidigare utbildning. Saxen och tejpen stirrade på mig olycksbådande genom hela förklaringen, allt eftersom den blev alltmer lyrisk om hur detta tillvägagångssätt hade revolutionerat saker i talarens klassrum och nu skulle vara på väg att revolutionera mitt … ”