https://bennewmark.wordpress.com/2021/07/05/how-much-of-curriculum-should-be-insisted-upon/

Inledning:

”För femton år sedan fanns det många lärare med kunskap som fokus och som noga tänkte efter vad exakt de borde lära sina elever.

Jag var – tyvärr – inte en av de upplysta.

Utrustad med en illa utformad, oorganiserad och ej ifrågasatt förståelse för barncentrerat lärande arbetade jag hårt med att underlätta meningsfulla upplevelser av inlärning i mitt klassrum.

Det var få modeflugor jag inte föll för … ”