https://3starlearningexperiences.wordpress.com-2017/02/28/seminal-papers-in-educational-psychology/

En hel samling med länkar till vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Inledning:

”Som en erfaren forskare, granskare och handledare/mentor för hundratals unga akademiska forskare har jag upplevt ett problem, nämligen att unga akademiker ofta inte ”känner till mästarna”.  Utan denna kunskap uppfinner de ofta många hjul på nytt och kan inte verkligen stå på giganternas axlar och föra fältet längre.

För detta ändamål skickade jag  en fråga för ett tag sedan till forskningskollegor, nämligen: Vilken artikel eller artiklar tycker du är banbrytande inom vårt område som alla (unga) forskare borde känna till?

Följande är en rensad, alfabetisk lista över vad jag fick till svar, var och en med ett abstrakt eller kort kommentar och där det är möjligt, en länk till själva dokumentet.  Den låtsas inte vara fullständig eller definitiv.  Kanske är det bättre att kalla det en skolad start … ”