https://journals.sagepub.com/doi/pdf-10.3102/00346543211020116

Abstrakt:

”Den här artikeln presenterar resultaten av en systematisk kvalitativ analys av forskning om etik för användning av digital spårning inom lärande och utbildning.  Från analysen av resultat från 77 peer-reviewed studier kartlägger vi (1) forskningsegenskaper efter studietyp, akademisk gren, institutionell inställning och nationellt sammanhang;  (2) identifierar främsta etiska problem och relaterade svar;  och (3) markerar forskningens brister.  Fyra fokusområden identifieras inom detta framväxande område: (1) integritet, informerat samtycke och dataägande;  (2) giltighet och integritet;  (3) etiskt beslutsfattande;  och (4) styrning och ansvar.  Vi lyfter fram bristen på bevis speciellt för förskolebarn och barn i skolåldern och de olika grupper som arbetar inom detta område, och vi föreslår en mer sammanhållen strategi där det bredare lärandet och pedagogiska ekosystemet erkänns, uttryckligt engagemang med etisk teori är centralt och etiska frågor på medellång till lång sikt beaktas vid sidan av omedelbara problem”.