https://not-matthew.blogspot.com/2021/08/on-boring-lessons.html

Inledning:

”En av de saker vi ser mycket av är idén om att lektioner måste vara ”engagerande”, att eleverna måste vara upphetsade och entusiastiska och underhållna och andra ord som börjar med ”e”.

En snabb sökning på Twitter efter orden ”engagerande + uppförande” ger oss massor av människor som pratar om den förmodade länken mellan engagerande lektioner och goda beteendeval.  Ja, som Tom Bennett uttrycker det ”en välplanerad lektion hjälper gott uppförandet och en dåligt planerad kommer att öka sannolikheten för dåligt uppförande” [1] [kursivt i  källantexten], men det handlar egentligen inte om engagemang;  det handlar mer om planering.  Jag är inte här för att diskutera om det finns ett samband mellan engagerande lektioner och gott uppförande eller inte, jag bryr mig inte riktigt.  Varför jag inte bryr mig?  För mitt jobb är att undervisa, inte att underhålla.  Min yrkestitel är ”Lärare i kemi” inte ”Cirkusclown” … ”