https://bernardandrews.wordpress.com/2021/07/12-three-lists-why-educations-scientific-revolution-is-failing-and-what-we-need-to-do-about-it/ 

Inledning:

”Trots att den antogs i sin helhet av den konservativa regeringen, verkar framgångarna för forsknings- och bevisbaserad praxis vackla.  Många avvisar den trångsynta detaljstyrningen i regeringens senaste ämnesrapporter och irriteras av att skolgång reducerats till enbart kunskapsöverföring på bekostnad av de emotionella och moraliska aspekterna av utbildning.  Detta är, skulle jag hävda, en helt förutsägbar konsekvens av en mycket snäv strategi för forskning … ”