https://labs.la.utexas.edu/gilden/files/2018/04-wmcapacity.pdf
Abstrakt:

Vi granskar belägg för de tre huvudsakliga teoretiska modeller som tävlar om att förklara varför och hur kapaciteten för arbetsminne är begränsad.  Vi undersöker möjligheten att kapacitetsbegränsningar uppstår på grund av sönderfall av minnen över tid;  vi undersöker om de kan återspegla en begränsning av kognitiva resurser;  och vi frågar om kapaciteten kan vara begränsad på grund av ömsesidig inblandning av intryck till arbetsminnet.  Vi utvärderar varje hypotes mot en gemensam uppsättning resultat som återspeglar kapacitetsgränsen: Effekten av tidsintervallens storlek och dess modulering efter minnesuppsättningens domänspecificitet och heterogenitet;  effekterna av ofyllda retentionsintervall och av distraktorbearbetning i retentionsintervallet;  och mönstret för korrelater av vid test av arbetsminne.  Vi drar slutsatsen att – åtminstone för verbala memoranda – är en förklaring med sönderfall över tid ohållbar.  En resursbaserad vy förblir hållbar men har svårt att tillgodose flera resultat.  Interferensmetoden har sin egen uppsättning svårigheter men står bäst för uppsättningen av resultat och verkar därför utgöra den mest lovande metoden för framtida utveckling”.