https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii-S0360132315000700?token-originRegion=eu-west

Abstrakt:

”153 klassrum i 27 skolor har bedömts för att identifiera effekterna av fysiska klassrumsfunktioner på akademiska framsteg för de 3766 elever som tagit plats i vart och ett av dessa specifika utrymmen.

Denna studie bekräftar användbarheten av stimulans, individualitet och natur (eller kortare uttryckt, SIN) som en konceptuell modell och ett verktyg för att organisera och studera hela det spektrum av sensoriska effekter som en individ tar in i ett visst utrymme.  I detta specifika fall står principerna för design och deras natur för cirka 50% av inverkan på inlärning, medan de andra två står för ungefär en fjärdedel vardera.

Inom denna struktur har sju viktiga designparametrar identifierats som tillsammans förklarar 16% av variation i elevernas akademiska framsteg.  Dessa är ljus, temperatur, luftkvalitet, egen möjlighet att påverka, flexibilitet, komplexitet och färg.  Den dämpade effekten av analysnivån för hela byggnaden ger ett visst stöd för vikten av design ”inifrån och ut”.

Identifiering av de inbyggda miljöfaktorernas inverkan på framsteg i inlärning är ett stort nytt fynd för skolforskning, men tyder också på att omfattningen av påverkan av byggnaders design på mänskliga prestationer och välbefinnande i allmänhet kan isoleras och inte är trivial. Vi hävdar att det är klokt att dra nytta av dessa lovande forskningsframsteg och att vidareutveckla dessa koncept och tekniker”.