http://benwilbrink.nl/publicaties/17assessment.htm

På sidan finns också en ingress/sammanfattning överst. Nedanstående är inledning av brödtexten i översättning:

”Jag har tillbringat en stor del av mitt arbetsliv med avsiktlig praktik (Ericsson & Pool 2016) inom bedömning på ett eller annat sätt, från utformning av prestationstester till övergångar från utbildning till arbetsmarknad. Från etiska frågor kopplade till bedömning, till humankapitalteori. Från kejserliga examina i Kina till antagning till högre utbildning genom lotteri. Jag skulle kunna bli avslöjad som klåpare när som helst ;-), men lyckligtvis har jag utbildning som psykolog, det har alltid gett mitt ibland äventyrliga arbete en solid grund. Eller en disciplinerad sådan är en bättre karaktärisering.

Som psykolog är det ganska lätt att se hur många idéer och rapporter om utbildning som bara är folktro om psykologi, psykologiska missuppfattningar eller helt enkelt dumheter. Till exempel är idén att lära ut kreativitet helt tokig. Eller att räkna med inlärningsstilar [Kirschner 2016]. Utmaningen är då att korrigera missuppfattningar, att ersätta folktro med solid vetenskap, att avlägsna rena dumheter.

Min disciplinerade vision om bedömning är psykologi, bestående av testpsykologi och psykometrik, psykologi om individuella skillnader, experimentell psykologi och kognitiv psykologi. Det är min övertygelse att utan att grunda sig i dessa underdiscipliner kommer arbete med bedömning att riskera att bli vilseledande och skadlig för de parter som utsätts för bedömning, särskilt elever och studenter och i slutändan också för individuellt välstånd och ekonomin i stort. Massor av missuppfattningar av Dunning-Kruger här, eftersom de flesta anser sig vara experter på utbildning, bedömning och psykologi på den självklara grunden av omfattande personliga erfarenheter. Livet har väl lärt oss psykologi, eller hur? Eller …?

För att hantera komplexiteten vill jag poängtera fyra egenskaper eller delar av bedömning, bedömning i vid bemärkelse, inte bara handlingar eller bedömningsinstrument …”