https://www.ascd.org/el/articles/why-testing-shouldnt-be-the-first-response-to-last-years-learning-gaps

Inledning:

”Test som genomförs tidigt under läsåret berättar litet om vad eleverna har och inte har lärt sig. Den senaste minnesforskningen ger en förklaring.
Under senaste året har ett antal studier försökt kvantifiera exakt hur elevers inlärning har störts av coronaviruspandemin. Elever har missat inlärningsmöjligheter – det som kan kallas ”oavslutat lärande” (Thomas B. Fordham Institute, 2021). De verkar också ha glömt mycket av det de brukade kunna – det som ibland kallas ”inlärningsförlust” (Kuhfeld et al., 2020).
Även om en uppskattning av pandemins effekter på elevernas lärande kan vara viktig för beslutsfattare, så är det mycket viktigare för lärare att tänka framåt. Vi måste fokusera på vad som kan göras för att se till att eleverna gör så mycket framsteg som möjligt när de återvänder till skolan, samtidigt som vi inser att allt vi gör måste ta hänsyn till det ständigt skiftande sammanhanget för nya varianter av viruset, tillgängligheten av vacciner för yngre elever och acceptansen av regler för ansiktsmasker. Ett förslag som fått fäste under de senaste månaderna, är tanken att skolor måste formellt testa sina elever när de återvänder till närundervisning. Förespråkare för detta tillvägagångssätt hävdar att det skulle berätta för lärare var deras elever befinner sig, så att lärare kan utforma sin undervisning på ett lämpligt sätt.
Det finns två problem med detta argument. Det första är att testresultaten ger liten vägledning för lärare om vad de ska lära ut. Det andra är att tester som genomförs tidigt under läsåret berättar lite om vad elever har och inte har lärt sig …”