https://theeffortfuleducator.com/2021/09/13/hgiil/

Inledning:

”En brasklapp:

Jag är inte antiteknik. Jag är inte av den åsikten att Google är dåligt. Internet är ett fantastiskt verktyg, med så många fördelar för elever och alla människor. Teknik, när den används på rätt sätt, gör att eleverna kan interagera med ett smörgåsbord av information och människor, samtidigt som det ger ett förbättrat medium för att använda, tillämpa och skapa kunskap.

Nu, när det är ur vägen … till det verkliga innehållet … ”