https://benjamindwhite.wordpress.com/2021/09/11/the-story-of-school-improvement-a-comedy-wrapped-up-in-tragedy/?

Inledning:

”En utvecklingsplan;  en färgglad karta över framsteg;  differentierade lärandemål;  en karta över läroplanen;  en engelsk kursplan med andraspråks-tema;  PLTS;  en lektion i tre delar;  en lektion i fyra delar;  en fem minuters lektionsplan;  slickepinnar;  tänkande hattar;  stämplar för verbal återkoppling;  dialogisk märkning;  en graderad lektionobservationssammanfattning.

Om vi ​​skulle skapa ett museum för Next Big Things in Education, skulle dess innehåll behöva övervägas.  Vi skulle behöva förklara de historier inom vilka dessa artefakter en gång gavs övertygande mening och hur de har förändrats med tiden …