https://thinkingreadingwritings.wpcomstaging.com-2014/02/15/code-teaching-or-code-breaking/

Inledning:

”Det finns två huvudmetoder för att lära ut läsning, som kan sammanfattas som kodbaserade och meningsbaserade. Kodbaserad undervisning fungerar utifrån att det finns en känd, kulturellt delad, symbolisk kod. Denna skrivna kod representerar en annan, talad kod. Att lära sig relationen mellan dessa två koder är i fokus för undervisning i sambandet ljud-symbol (fonem/grafem). Eftersom det inte är en naturlig process att tolka skriftliga symboler, måste denna aspekt av språket läras ut systematiskt och uttryckligen för att säkerställa att alla läsare inte bara förvärvar, utan också behärskar färdigheten. När koden väl är behärskad är textens betydelse tillgänglig för eleven och de kognitiva fördelarna med läsning ackumuleras … ”