https://pragmaticreform.wordpress.com/2015/06/06/hornets-and-butterflies-how-to-reduce-workload/

Inledning:

”När lärare fick frågan om arbetsbelastning svarade 44 000. Lärare arbetar 50- till 60-timmars veckor, startar ofta klockan 7, går ofta hem efter 18 och arbetar ofta på helger. Cirka 90% av lärarna har övervägt att sluta undervisa på grund av överdriven arbetsbelastning och 40% lämnar yrket inom fem år. Det finns lärare där ute som arbetar 90-timmars veckor … ”