https://player.vimeo.com/video/609708298?h=0c0fb9609d

Videoklipp inspelat för AAIA (Association for Achievement and Improvement through Assessment). Beskrkvning:

”I denna exklusiva video berättar Dylan Wiliam om den bestående betydelsen av formativ bedömning, 25 år efter hans och Paul Blacks seminarietext och 23 år från deras häfte ‘Inside the Black Box‘.