https://www.oliverburkeman.com/fourhours

Inledning:

”Det finns inte många absoluta och korta regler för tidshantering som alltid gäller för alla, oavsett situation eller personlighet (det är därför jag tenderar att betona allmänna principer istället). Men jag tror att det kan finnas en: du kan nästan aldrig ägna dig åt den typ av arbete som kräver allvarligt mentalt fokus i mer än cirka tre eller fyra timmar om dagen … ”