särhttps://www.phonicsforpupilswithspecialeducationalneeds.com-post/can-all-children-learn-to-read-or-more-specifically-can-all-children-with-send-learn-to-read

Inledning:

”Det viktigaste först.

F: Vad menar vi med Särskilda behov?
S: Det beror på vilka vi är.

Människors förståelse och uppfattning om Särskilda behov (Special Educational Needs and Disabilities – UK term) varierar mest utifrån på deras erfarenhet och situation.

En vanlig lärare kan tänka att ett barn som inte arbetar enligt eller strax under åldersrelaterade förväntningar kan ha särskilda utbildningsbehov och ytterligare utredning kan följa. Detta barn kan ha svårt med grundläggande färdigheter som att läsa, skriva eller räkna eller ha sensoriska-, språkliga- eller koncentrationsproblem, som alla kan påverka dess tillgång till kursinnehållet. Generellt sett kan elever med Särskilda behov i vanlig skola beskrivas som att ha ”milda till måttliga” behov (även om antalet elever i ordinarie undervisning som har allvarliga eller komplexa behov växer på grund av ett antal faktorer, inklusive brist på platser i specialskola och föräldrarnas val) … ”