https://pragmaticreform.wordpress.com/2021/10/09/taking-feedback-well/

Inledning:

Som skolledare behöver vi återkoppling från personalen om hur det går;  vi kan inte vara närvarande i så många oroshärdar, fortbildningstillfällen, lektioner eller samtal.  Men det är svårt för personalen att vara helt ärliga när deras jobb, försörjning och befordran delvis beror på deras relationer med chefer och ledare.

Att få ärlig återkoppling beror i hög grad på hur väl vi tar emot  den när den ges – oombedd!

Vilka beprövade sätt finns för att ta emot återkoppling väl?

Hur kan vi skapa en kultur i vår skola där vi alla får riktigt bra återkoppling från andra, så att vi inte avskräcker människor från att ge den i framtiden … ”