https://d2tic4wvo1iusb.cloudfront.net-documents/pages/Teacher-professional-development.pdf

Inledning av sammanfattningen:

”Lärare har ett betydande inflytande på elevernas akademiska framsteg, men kvaliteten på undervisning varierar mycket (Lee, 2018).  Beslutsfattare, skolledare och lärarutbildare står därför inför utmaningen att utforma och beställa professionella utvecklingsinsatser för att hjälpa alla sina lärare att bli lika bra som de bästa..

Under de senaste två decennierna har ett stort antal experimentella utvärderingar testat effekter av olika tillvägagångssätt för lärares professionsutveckling.  Bevis har ackumulerats som visar att lärare verkligen förbättrar sin undervisningen och elevinlärningen (Fletcher-Wood & Zuccollo, 2019; Kennedy, 2016a; Lynch et al., 2019).  Effekten varierar dock mycket, vilket väcker frågan om vad – om något – som skiljer mer verksam professionell fortbildning från mindre verksam.  Syftet med denna översyn är att identifiera egenskaperna hos mer verkningsfull fortbildning … ”