https://bjorklab.psych.ucla.edu/research/
Hemsidans underavdelning för forskning är indelad i avsnitt som vart och ett börjar med ett videoklipp. Inledning av introduktionen till sidan:

”Tillämpningen av kognitiv psykologi för att förbättra utbildningspraxis
Det primära målet med denna forskning är att främja inlärning och minnesprestanda i utbildningssammanhang genom utredning av principer inom kognitiv psykologi. Studier behandlar frågor om överföringsanpassad och materialanpassad bearbetning mellan kodning och hämtning. Metoder som för närvarande undersöks är att tillämpa tester för att förbättra inlärningen och bestämma önskad mängd och tidpunkt för återkoppling angående individens minnesprestanda … ”

Första videon:

Missa inte övriga undersidor med artiklar och texter.

Slutligen är här Kate Jones’ intervju med Elizabeth och Robert Bjork i Teachers Talk Radio sommaren 2021:

https://www.ttradio.org/listenback/episode/4a58abc5/the-breakfast-show-with-kate-jones-020721