https://nutsaboutteaching.wordpress.com-2021/03/08/ramble16-what-should-every-secondary-school-teacher-should-know-about-early-reading/

Inledning:

”Den här snabba bloggen kom till på grund av en fråga som ställdes under EdClubhouse, där ett tema utifrån paneldiskussionen, som också involverade publiken, gällde lärarutbildning i läsning.  Klart att det borde vara skillnad i hur denna utbildning ser ut för lärare som hör till antingen ”Primary”- eller ”Secondary”-gruppen, men statistik från 2014 visar att ett av fem barn i England inte kan läsa väl vid 11 års ålder (DfE Report 2015) … ”

Eller se det här videoklippet där Niel tar upp samma ämne