https://verydynamicequilibria.wordpress.com/2021/10/26/do-nowt-tips-to-stop-do-nows-from-misfiring/

Inledning:

Vad menar jag med ’Do now’?

Do now har varit en del av vardagen i engelska secondary-skolor över hela landet ända sedan jag blev lärare 2017. Det “Do now”, som har blivit vanligt, fungerar ofta som en ”icke förhandlingsbar” lektionsplanering.  Efter att ha tagit platsen som ett ”komma igång” eller ett lugnt ”sitt ner” har ’Do now’ också tagit över egenskaperna hos dessa äldre titlar för inledningen av en lektion.  Följaktligen har Do Now’s fått en bredare betydelse än dess ursprungliga Lemovska betydelse … ”