https://hobbolog.wordpress.com/2021/10/19-old-habits-die-hard-my-researched-surrey-2021-presentation/

Inledning:

”ResearchED Surrey var ett fantastiskt evenemang förra helgen, och jag kände mig väldigt lyckligt lottad som fick hålla ett föredrag i ett så framstående sällskap.  Mitt föredrag hade titeln ”Breaking (then making) productive classroom habits”.  Det baserades på denna artikel, publicerad ihop med Sam Sims och Rebecca Allen, om hur vanliga beteenden kan begränsa lärares effektivitet (en öppen åtkomstversion av uppsatsen finns att ladda ner).  Istället för att granska själva studien alltför detaljerat (eftersom detta redan har gjorts på andra ställen, t.ex. här, och forskningsartikeln kan läsas om du vill), tänkte jag att jag skulle försöka att bara sammanfatta några av de viktigaste idéerna jag ville lyfta fram. Presentationen finns också här … ”

(Länken till artikeln från 2020 och ett översatt abstrakt finns också HÄR)