https://kvartal.se/artiklar/darfor-ar-finlands-skolor-battre/

Ingress och inledning:

Finland och Estlands skolor är bättre än de svenska. En förklaring kan vara den enskilde lärarens roll. Den kan sällan överskattas, konstaterar skolforskaren Erik Cardelús som även pekar på kulturens betydelse.

Talesättet ”öst är öst och väst är väst” är vida känt. Exakt var öst ligger kan emellertid diskuteras. I skolsammanhang råder inget tvivel. Här markeras skillnaden av Östersjön, gränsen mellan det skolmässigt mediokra Sverige och det mäktiga Finland, men överst i skoltoppen placerar sig numera Estland, en komet i den senaste PISA-undersökningen från 2018. Men varför presterar våra östliga grannar Finland och Estland så mycket bättre än vi? … ”