https://thinkingaboutteaching.blog/2021/10/19/how-to-look-after-yourself-4-tips-for-better-teacher-well-being/

Inledning:

Viktiga punkter

    1. Faran med att bara göra mer – utbrändhet finns, på riktigt.
    2. Hälsosamma, icke-förhandlingsbara saker – vad ska stå på din lista?
    3. Jobba smartare – Att vara upptagen räcker inte.
    4. Pragmatismens kraft – Ibland är nära nog bra nog.

COVID-19-pandemin har utmanat alla mänskliga ansträngningar;  skolan är inget undantag.  Men när det norra halvklotet förhandlar om sin återgång till skolan, och det södra halvklotet ser ut att navigera igenom en sista termin innan sommarlovet, har vi prioriterat lärares välmående på samma sätt som vi har prioriterat elevernas välmående? …