https://theemotionallearner.com/2021/11/05/is-there-a-learning-personality/

Inledning:

”Vi tenderar att identifiera olika personligheter intuitivt.  Vissa människor kan vi beskriva som ”live wires” medan andra är mer kontemplativa;  andra kan beskrivas som oroliga eller ivrigt nyfikna.  Vi beskriver ofta dessa skillnader med hjälp av pseudovetenskapliga teorier med en lätt touch av psykologi, där vi kan kalla de tysta människorna för introverta och deras utåt självsäkrare kamrater extraverta.  Eller så kan vi beskriva oss själva genom att använda kategorier som härrör från det mest populära (och kommersiellt kontroversiella) personlighetsfrågeformuläret, Myers-Briggs Type Indicator eller MBTI.  Men våra erfarenheter av personlighetspsykologi är ofta begränsade till de där underhållande frågeformulären online där vi kan upptäcka vilken karaktär i Game of Thrones eller Harry Potter vi är … ”