https://bobshepherdonline.wordpress.com/2017/09/02-on-the-pseudoscience-of-strategies-based-reading-comprehension-instruction-or-what-current-comprehension-instruction-has-in-common-with-astrology/

Inledning av ingressen:

”OBS: För alla barn, men särskilt för dem för vilka det kommer att bli svårt att lära sig läsa, måste tidig inlärning vara en trygg och glädjefull upplevelse.  Många av våra elever, i detta land där nästan en tredjedel lever i yttersta fattigdom, kommer till skolan utan att vara redo, fysiskt eller känslomässigt eller språkligt, för upplevelsen.  De har tillbringat sina korta liv hungriga eller misshandlade.  De saknar ordentliga glasögon.  De har haft vårdare som inte tagit hand om dem eftersom de ständigt vacklat på ett eller annat stup, ofta som ett resultat av vårt djupt orättvisa ekonomiska system.  Många har nästan aldrig haft ett egentligt samtal med en vuxen.  De är knappt artikulerade i det talade språket och därmed inte redo att förstå skriftspråket, vilket bara är ett medel för att avkoda ett talat språk … ”