https://not-matthew.blogspot.com/2021/11/explain-things-in-their-plain-sense.html

Inledning:

”Jag ska säga något som jag hoppas att alla håller med om – målet med att förklara något är att göra det möjligt för eleverna att förstå just det konceptet.  Förståelsen av nämnda koncept kan naturligtvis användas som en grund för att bygga vidare förståelse.

Jag tror det finns en frestelse att lägga för mycket i våra förklaringar.  Vi vill att de ska vara perfekta, korrekta representationer av vetenskap.  Men då missar vi poängen.  Vi förklarar saker för barn.  För nybörjare.  De behöver inte perfekta representationer än – en förenklad modell är tillräckligt bra.  Nu menar jag inte att det är bra att låta missuppfattningar uppstå, men det jag säger är att vi måste börja enkelt.  Förklara  med den enklaste innebörden.  Lägg sedan till extramaterial allt eftersom eleverna utvecklas … ”