https://educationruminations.com/2021/11/12/not-all-evidence-is-good-evidence/

Inledning:

”Alla belägg är inte goda belägg

Vi har ett växande problem inom evidensbaserad utbildning.  Tack vare många, särskilt klassrumslärare som har drivit detta och organisationer som researchEd, har vi sett ett växande intresse för evidensbaserad praktik inom utbildning.  Rörelsens växande popularitet leder dock till en bandwagon-effekt, där alla och varje organisation inom utbildning börjar göra anspråk på att vara evidensbaserad.  I vissa fall kan detta vara ett godtagbart försök att se till att belägg ses på ett tillräckligt brett sätt, men alltför ofta leder det oss till en situation där alla gamla belägg duger så länge de stöder ett argument, oavsett hur aktuellt det är.  Det här duger inte.  All evidens skapas inte likvärdigt, och ett av syftena med den ursprungliga evidensbaserade rörelsen var just att förbättra kvaliteten och användningen av evidens i utbildningen, att ta oss vidare från de metoder som gav oss lärstilar och hjärngympa … ”