https://bennewmark.wordpress.com/2021/11/05-qualities-of-silence/

Inledning:

”På Lodge Park Academy har vi massor av tystnad.  Vi är tysta vid morgonuppställningen och i samlingarna.  Vi är tysta i början och slutet av lektionerna och vi är tysta när vi arbetar självständigt.

Vi är inte rädda för tystnaden – vi välkomnar den.

Vi gillar lugnet och stillheten, de ger möjligheter för oss att spendera lite tid i våra egna huvuden – möjligheter att tillfälligt fly dagens bestyr och landa i oss själva.

Vi gillar hur tystnader är olika – hur vissa är fyllda av ro och andra är taggiga av trevlig förväntan.  Vi gillar att kunna lyssna på vad vi får höra ordentligt och vi gillar våra stunder av tanke och reflektion.

Och vi gillar när det låter också … ”