https://www.ascd.org/el/articles/equity-lessons-from-the-outliers

Inledning:

En enkel forskningsansats – att identifiera skolor som sticker ut som extremt framgångsrika – har mycket att berätta om var vi ska börja när vi försöker övervinna rasistiska och socioekonomiska orättvisor.

För länge sedan, i decembernumret av Educational Leadership från december 1982, förklarade utbildaren och forskaren Ronald Edmonds hur han identifierade egenskaperna hos vad han kallade ”effektiva skolor”: ”Först identifierar du skolor som ger de resultat du är intresserad av. Sedan tittar du på dem och  försök ta reda på vad som skiljer dem från ineffektiva skolor.”

Med den enkla och okomplicerade forskningsmetoden utmanade Edmonds direkt idén att det inte fanns mycket skolor kunde göra för att hjälpa barn från alla sorters bakgrund att lära sig.
Edmonds arbetade i skuggan av ”The Coleman Report”, som National Center for Education Statistics hade beställt för att tillhandahålla en intellektuell grund för att stötta federala investeringar i lokala skolor.  Som motsats fann forskaren James Coleman att akademiska prestationer var mer korrelerade med familjebakgrund än med sådana skolegenskaper som finansiering och andel lärare per elev … ”