https://seidenbergreading.net/2021/11/20/clarity-about-fountas-and-pinnell/

Inledning:

”Fountas och Pinnell har skrivit en serie blogginlägg där de försvarar sin populära kursplan, som kritiseras för att vara baserad på misskrediterade idéer om hur barn lär sig att läsa. (Se Emily Hanfords inlägg här; EdReports utvärdering här, många kommentarer i bloggvärlden.) Frågan är varför skolsystem ska fortsätta att investera i F&P-planen och andra produkter om de är otillräckliga.

Deras blogginlägg tyder på att Fountas och Pinnell (hädanefter F&P) inte har dragit nytta av pågående diskussioner om förhållningssätt till läsundervisning. De bibehåller sin uppfattning. Inläggen är omformuleringar av deras åsikter och tillför lite ny information … ”