https://www.phonicsforpupilswithspecialeducationalneeds.com-post/can-all-children-learn-to-read-with-phonics

Inledning:

”Som lärare är vi mycket medvetna om behovet av att se till att alla våra elever utvecklar läskunnighet som kan tjäna dem väl när de går genom skolan, in i vuxenlivet och under hela livet.
Men vilket är det bästa sättet att åstadkomma detta, särskilt om våra elever har svårigheter och hinder för inlärning?

Som utgångspunkt, låt oss fundera över vad ”vetenskapen” (d.v.s. akademisk peer-reviewed forskning) säger oss om vad som händer när vi lär oss att läsa och stava.  Utan tvekan indikerar den stora mängden internationell forskning under de senaste 40 åren att det bästa sättet att lära ett barn att läsa är via systematisk undervisning om fonem/grafem (systematic synthetic phonics – SSP (1).  Detta återspeglas i resultaten från National Reading Panel 2000 (2) och Rose Review från 2006 (3) … ”

Mer? Se även övriga bloggposter på Ann Sullivans hemsida, bl.a. om att välja böcker att använda och en kort sammanfattning för föräldrar.