https://theeffortfuleducator.com/2017/09/14/color-coding-recall-attempts-to-assess-learning/

Inledning:

”På grund av orkanen Irma har jag inte träffat mina elever på fyra dagar.  Vi är mitt i det svåraste ämnesavsnittet på hela året.  För att bekämpa det här problemet gör jag saker enklare…men inte så som ni kanske tror.  Jag underlättar genom tätare test av kunskaper för egen utvärdering.  Jag förstår verkligen att det är den optimistiska läraren som lyser igenom med sådant prat.  Även om jag inte tror att jag kan, och inte heller vill, undergräva mina elevers intelligens, tror jag att inramning av studier/övningar på det här sättet kan förändra uppfattningen av arbetet.  Med mina elever, när de väl ser frukterna av fokuserat arbete, är de mycket mer benägna att repetera sina ansträngningar … ”